Geschiedenis

  • De geschiedenis van

Vereniging Volkstuinhouders  “Het Genderdal”                  

Er was een stuk land ingesloten tussen de Gender en het afwateringskanaal. Deze was begroeid met wilgenstruiken, distels, riet, brandnetel  en nog meer andere soorten wilde planten. Op dat stuk land begonnen, in begin jaren ‘’60’’ drie buurmannen met een tuintje. Deze drie waren de eerste tuinders, en geleidelijk kwamen er steeds meer tuinders bij. Er zaten op een bepaald moment ongeveer 20 tuinders op dat stuk grond. Op een gegeven moment riep Harrie alle tuinders bij elkaar en stelde voor om een afspraak te maken met de gemeente Eindhoven, om te vragen of wij dat stuk grond mochten gebruiken voor een volkstuin. En dit werd toegestaan.

De eis die de gemeente Eindhoven stelde was, wij moesten een officiële volkstuin worden, ’n vereniging dus.En dat gebeurde op 22 november 1971. Vanaf dat moment waren wij ’n officiële volkstuin. Hierna moest er een bestuur worden gekozen.

  • Daarna moesten er statuten en reglementen worden opgesteld.Toen deze goedgekeurd werden,  en door notaris van Dongen uit Veldhoven gecontroleerd, waren wij een officiële volkstuinvereniging. Ook moesten we ons in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. Nadat dit was geregeld konden we aan de gang.

In die veertig jaar daarna zijn we nu aan het vijfde bestuur toe.

De tuin op zich is verdeeld in vier bloementuinen en zevenentachtig groentetuinen.

Helaas werden de tuinen in de jaren negentig doorsneden voor een fietspad; dit heeft tot resultaat dat de volkstuin in tweeën is verdeeld. Dit is erg jammer.

Op 22-11-2021 bestaan we 50 jaar.