Inschrijfformulier

(Druk op Ctrl-P om het formulier af te drukken.)

Inschrijfformulier wachtlijst 

Beste aanstaande tuinder,

Dit is het inschrijfformulier voor de wachtlijst voor een volkstuin bij onze vereniging.

Het inschrijfgeld is € 10,00.

Let op: U komt pas op de lijst te staan, als het ingevulde formulier en het geld in ontvangst is genomen door de penningmeester, of een ander lid van het bestuur.

Daar staat tegenover, dat als u een tuin krijgt, u geen inschrijfgeld meer hoeft te betalen.

Gaat u hiermee akkoord dan kunt u € 10,00 per bank overmaken naar:

NL25ABNA 0544507282 ten name van penningmeester V.V.T.H. “Het Genderdal”, geef als mededeling: “Wachtlijst”.

Er kan geen restitutie gegeven worden op het inschrijfgeld.

Naam: …………………………………………

Geboortedatum:……………………………….

Adres:………………………………………….

Postcode:……………

Plaats:…………………………..

Telefoonnummer:……………………………..

E-mailadres:……………………………………

Datum:………………………………………….

Handtekening:

Met vriendelijke groet,

Het bestuur